Knygos „Aš prašau duonos“ pristatymas 

 

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje svečiavosi Aukštakalnio progimnazijos aštuntokai. Jie atvyko į Algimanto Katiliaus knygos „Aš prašau duonos“ pristatymą. Tai knyga, kurią parašė keturiolikmetis, joje išsaugoti autentiški dienoraščiai, rašyti tremtyje, Sibire. Joje paauglys pasakoja apie savo „nuotykius" Sibiro kalėjimuose ir vaikų kolonijoje, darbas, vagystė, įkalinimas ir daug kitų detalių iš gyvenimo ten. Knyga pristatyta būtent aštuntokams, nes ji prakalba jų bendraamžio lūpomis ir pasakoja svarbią istoriją. Atvykusi knygos sudarytoja Rasa Katiliūtė klausinėjo mokinių, o kiek kilometrų jie yra nuėję daugiausiai, koks pats bjauriausias jų valgytas maistas ir kt. Taip įvesdama juos į knygos istoriją ir atsakydama į klausimus Algimanto Katiliaus žodžiais. Susitikimo metu aštuntokai žaidė interaktyvioje, įtraukiančioje viktorinoje – „Ką žinote apie tremtį ir Sibirą?“, žaidimais pagrįstoje mokymosi platformoje – „Kahoot!“. Žaidimo pabaigoje buvo apdovanoti trys geriausiai viktorinoje pasirodę mokiniai. 

Tikimės, jog mokiniai išėjo sužinoję ką nors naujo ir pagilinę savo jau turimas žinias.